Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów, służących  do realizacji usług świadczonych przez Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pakietyreklamowe.pl, oraz danych zbieranych za pomocą plików Cookies, przez przez spółkę: BIURO SERWIS SP Z O O,  z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66/2, 56-400 Oleśnica, KRS 0000709654, REGON 369022205, NIP 9112025642

Udostępnione dane osobowe
Przekazane przez Ciebie dane osobowe, które zbieramy m.in. w trakcie zakładania przez Ciebie konta, wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi płatności czy dostawy oraz naszych kontaktów z Tobą. Nie udostępniamy tych danych osobom postronnym. Dane zbierane automatycznie służą do obsługi funkcjonalności naszych stron, ich rozwoju, personalizowania ich zawartości i analizy zachowań Użytkowników. Dane przekazywane w trakcie korespondencji wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Możliwy jest również kontakt telefoniczny w celu omówienia kwestii dotyczących zamówienia. Informacje handlowe wysyłamy drogą elektroniczną, tylko w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę. W każdej chwili możesz taką zgodę wycofać. Podczas pobytu na naszej stronie internetowej zbieramy informacje dotyczące Twojej wizyty. Pozwalają nam one na personalizację stron i ofert. Pliki Cookies z których korzystamy można w każdej chwili wyłączyć wykorzystując stosowne opcje Twojej przeglądarki internetowej. Naszym klientom zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. W tym celu gromadzimy niezbędne minimum informacji. W celu całkowitego zabezpieczenia konta prosimy o nieujawnianie danych dostępu: loginu i hasła osobom trzecim oraz o wylogowanie się zaraz po zakończeniu korzystania ze strony. Jako nasz Klient masz prawo do wglądu oraz edycji swoich danych oraz prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Twój temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, sprostowania błędów, uzupełnienia, uaktualniania czy przeniesienia Twoich danych. Przekazywane nam dane osobowe są pilnie strzeżone, a dostęp do nich mają wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy.
Definicje
1. Administrator - świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, a oznacza spółkę: BIURO SERWIS SP Z O O,  z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 66/2, 56-400 Oleśnica, KRS 0000709654, REGON 369022205, NIP 9112025642
2. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego.
3. Cookies Administratora - dane informatyczne (Cookies), które są zamieszczane przez Administratora, a związane są ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego.
4. Cookies Zewnętrzne - dane informatyczne (Cookies) zamieszczane przez zaufane podmioty, działające na zlecenie Administratora, za pośrednictwem strony Serwisu Internetowego.
5. Serwis internetowy - strona internetowa Administratora dostępna pod adresem www.pakietyreklamowe.pl
6. Urządzenie - urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego.
7. Użytkownik lub Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Serwisu Internetowego.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo sprostowania uzupełniania, przeniesienia, danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
3. Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi on na to odrębną zgodę.
4. Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6.  
7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
8. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 10 lat tj. do końca ewentualnego okresu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@viperprint.pl
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. (https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad
Cookies
Rodzaje Cookies wykorzystywanych przez Administratora
1. Cookies sesyjne: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Poprzez cookies sesyjne nie są pobierane dane osobowe oraz informacje poufne z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: dane informatyczne, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki lub jej wyłączenie nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, nie przedostają się tą drogą wirusy lub niechciane, złośliwe oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis internetowy indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies np. złożenie zamówienia
 
Cele, w jakich Administrator wykorzystuje Cookies

Cookies Administratora:
1. Dostosowanie zawartości stron Serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron.
2. Rozpoznanie urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację  oraz odpowiednie wyświetlanie strony internetowej, dostosowanej do jego potrzeb.
3. Zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacja interfejsu Użytkownika.
4. Zapamiętanie historii odwiedzonych stron w celu rekomendacji ich treści.
5. Uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisie internetowym  oraz zapewnienie i utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. Poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu internetowego.
7. Optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
8. Zapamiętanie lokalizacji Użytkownika, która służy poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu internetowego.
9. Analizy i badania, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie zawartości.
  Cookies Zewnętrzne:
1. Zbieranie ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.
2. Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej.
3. Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com, plus.google.com, twitter.com, instagram.com
Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, z której korzysta.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne na stronie Serwisu internetowego.
 
W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
 
Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 31 czerwiec 2018 r.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password